Trening Funkcjonalny - To trening wytrzymałościowo-siłowy, którego celem jest uzyskanie lepszej sprawności fizycznej całego organizmu. Koncentruje się na nieustannie zmieniających się, intensywnych ćwiczeniach funkcjonalnych mających na celu wszechstronny rozwój ciała. Metoda treningu funkcjonalnego  wykorzystuje ćwiczenia z różnych dziedzin sportu od podnoszenia ciężarów, przez gimnastykę, po ćwiczenia typowo wytrzymałościowe. Wysoka intensywność treningu pozytywnie wpływa na układ krążenia, układ oddechowy, wytrzymałość, siłę, elastyczność, szybkość, koordynację ruchową, zwinność oraz równowagę. Kombinacja ćwiczeń w treningu funkcjonalnym  to trening dla osób, które są znudzone rutyną siłowni, nie ma w nim miejsca na maszyny stacjonarne ani nudę! Na naszych treningach wykorzystujemy sztangi, piłki lekarskie, kettlebells, kółka gimnastyczne, liny, TRX, box’y oraz wiele innych elementów pozwalających pracować ciałem i dla ciała. Trening jest ‘skalowany’, dopasowywany do poziomu zaawansowania, wytrzymałości i umiejętności ćwiczących, tak aby każdy mógł dać z siebie wszystko wykonując odpowiednią dla siebie progresję ćwiczenia i czerpiąc z niej maksymalne korzyści.


Functional Training - This endurance - strength training, aims to provide a better physical condition for the body. Functional training focuses on the constantly changing, intense functional exercises designed to support comprehensive development of the body. Functional Training method uses exercises from various areas of the sport, from weightlifting and gymnastics, through the typical endurance exercises. High intensity training has immensely positive effect on the cardiovascular system, respiratory system, stamina, strength, flexibility, speed, coordination, agility and balance. The functional traning training is made for people who are bored with the routine of the gym, there is no room for stationary machines or boredom! In our training we use barbells, medicine balls, kettlebells, gymnastic rings, ropes, TRX, boxes and other equipment that allows as to work with and for our body. Training is 'scaled', so that it can be matched to the abilities and fitness levels of the athletes, thanks to that everyone can participate in all exercises performing its appropriate progression and benefiting from the training.